دیوان اشعار علاءالدین پازارگادی

100.000  80.000 

سروده سال های ۱۳۲۴-۱۳۸۲

دل به یاری دادم و از وی دل دیگر گرفتم

برد کردم در حقیقت چون دل بهتر گرفتم

حق بود گر قلب بازرگان بلرزد از حسادت

کیسه ای از یم دادم خرمنی از زر گرفتم

شناسه محصول: 911536 دسته: