خوب و بد یعنی چه؟

200.000  160.000 

6 سؤال اساسي مطرح شده است كه تا كودكان تشويق شوند ايده‌هاي خود را با مهارت به كار گيرند و فراتر از ظواهر را ببينند.

  • آيا حق داري براي غذا خوردن دزدي كني؟
  • آيا بايد هميشه با ديگران مهربان باشيم؟
  • آيا بايد هميشه به حرف پدر و مادرت گوش كني؟
  • آيا بايد همه چيز را بگويي؟
  • آيا بايد هميشه هركاري دلت مي‌خواهد بكني؟
  • آيا بايد به ديگران كمك كني؟
شناسه محصول: 114584 دسته: