با هم زندگی کردن یعنی چه؟

200.000  160.000 

در كتاب با هم زندگي كردن يعني چه؟ 6 سؤال اساسي مطرح شده است كه تا كودكان تشويق شوند ايده‌هاي خود را با مهارت به كار گيرند و فراتر از ظواهر را ببينند.

  • آيا دوست داري تنها زندگي كني؟
  • آيا بايد هميشه با ديگران موافق باشي؟
  • آيا همه با هم برابريم؟
  • آيا بايد هميشه به ديگران احترام بگذاري؟
  • آيا همه بايد كار كنيم؟
  • آيا هميشه براي با هم زندگي كردن به رئيس و قوانين احتياج داريم؟

#شهرتاش

شناسه محصول: 911822 دسته: