افتخار و شرم

40.000  24.000 

به راحتي مي‌توان احساس خجالت و شرمندگي را در ظاهر آدم‌ها ديد: بعضي‌ها صورتشان سرخ مي‌شود بعضي ديگر احساس گرما مي‌كنند، بعضي‌ها پاهايشان مي‌لرزد، بعضي‌ها چشم‌هايشان پر از اشك مي‌شود، بعضي‌ها قلبشان به شدت مي‌تپد و در نهايت بعضي‌ها هم تمام اين حالات را باهم دارند.

شناسه محصول: 911825 دسته: