از ملاقات شما خوشوقتم (How do you do?)

450.000  315.000 

متن کامل برنامه های آموزشی HOW DO YOU DO? سی دی های 1 تا 12

در این شیوه زبان آموزی که از نوع تقسیم بندی شده (modular) است. دکتر فرانکی استون و آدم آهنی ساخته ی دست او (CHIPS)، به کسانی که تازه وارد فرایند یادگیری زبان انگلیسی شده اند کمک میکنند انگلیسی بیاموزند یا توانایی های خود را بهبود ببخشند.

شناسه محصول: 114555 دسته: