آواشناسي و واج شناسي زبان انگليسي ویراست چهارم

300.000  240.000 

کتاب پیش رو ترجمه ویرایش چهارم کتاب English Phonetics and Phonology نوشته Peter Roach است. با چاپ اولین ویرایش کتاب در سال 1983 این کتاب توانسته است جای خود را به عنوان کاربردی ترین و جامع ترین کتاب آموزشی در این حوزه باز کند. ویرایش جدید این کتاب به پیشرفت های جدید در حوزه تدریس آواشناسی اشاره کرده است.

شناسه محصول: 112536 دسته: ,