آنچه مي‌دانيم و آنچه نمي‌دانيم

10.000  8.000 

هر چه كمتر بدانيم، انتخابمان هم محدودتر است. اما وقتي چيز‌هاي زيادي بدانيم، انتخاب‌هايمان هم بشتر خواهد بود.

شناسه محصول: 911801 دسته: