نمایش یک نتیجه

-30%
300.000  210.000 
-40%
400.000  240.000